Emco a udržitelnost

4 Emco aktivity na podporu společenské odpovědnosti

Jak pečujeme o prostředí okolo nás a co děláme pro to, abychom zanechali naší zemi dětem v co nejlepší formě?

Stanovili jsme 4 oblasti, ve kterých na sobě chceme usilovně pracovat a přispět tak k udržitelnosti našeho fungování.

Víme, že nejsme dokonalí, ale považujeme za důležité začít konat a posouvat věci směrem k lepšímu co nejdříve.

Přinášet zdravější výrobky

zdravé výrobky

Přejít na plně recyklovatelné obaly

OBALY

Motivovat děti ke sportu

POHYB DĚTÍ

Správně pečovat o půdu, kde roste náš oves

PŮDA

Přinášet zdravější výrobky

Zdravé výrobky

Z naší Emco DNA vychází potřeba neustále přemýšlet nad tím, jak vyvinout chutné a zdravé výrobky. Z našeho portfolia jsme již odstranili palmový tuk „viz naše stránka Mysli na zdraví“, přišli s prvním křupavým mysli a s kaší bez cukru nebo nabídli proteinové výrobky s rostlinnými bílkovinami. V tomto úsilí chceme pokračovat dál, a to především směrem k maximální redukci cukru a k rozvoji rostlinných alternativ. Příkladem je uvedení naší nové rostlinné značky Pan Hrášek, která nabízí chutné rostlinné alternativy k živočišným produktům.

NÁŠ CÍL

Nabídnout v každé z našich Emco kategorií alternativní výrobkovou řadu bez přidaného cukru. Rozšiřovat portfolio dovážených zahraničních značek nabízejících rostlinnou alternativu k živočišným produktům.

Jaké jsou všechny aktivity udržitelnosti?

PŘEJÍT NA PLNĚ RECYKLOVATELNÉ OBALY

OBALY

Naše výrobky balíme do různých typů obalů. Všechna naše Mysli, sušenky a vločky jsou již v plně recyklovatelných obalech. Následně se nám podařilo přejít z obalů složených z více vrstev na plně recyklovatelné obaly i u celého portfolia tyčinek. To znamená, že ořechové, ovesné, ovocné i proteinové tyčinky jsou již všechny baleny v materiálech, které jsou vhodné pro další zpracování.

NÁŠ CÍL

Co nejdříve provést stejnou změnu i u zbývajících Emco výrobků (kaše, Biskiti) tak, aby byly kompletně všechny Emco obaly recyklovatelné.

Jaké jsou všechny aktivity udržitelnosti?

Motivovat děti ke sportu

POHYB DĚTÍ

Již roky se snažíme přispívat k tomu, aby měly české děti co největší motivaci k pohybu. Založili jsme proto projekt Mysli na pohyb, díky kterému podporujeme pohyb dětí ve školkách a také různorodé sportovní akce a závody, za kterými stojí zapálení dobrovolníci.

NÁŠ CÍL

Pomoci ročně 100 školkám v rámci projektu „Sportujeme v regionech“. Podporovat dětské sportovní aktivity každoročně cca 100 000 ks zdarma rozdanými výrobky.

Jaké jsou všechny aktivity udržitelnosti?

Správně pečovat o půdu, kde roste náš oves

PŮDA

V Emcu využíváme pro výrobu našich produktů vlastní ovesné vločky z českého ovsa od českých zemědělců a farmářů. Cítíme, že bychom měli usilovat o to, aby zemědělci pěstovali náš oves v souladu se správnou péčí o krajinu s důrazem na témata jako je zadržování vody v krajině, eroze půdy nebo velikost osevních ploch. Toto je oblast, která je ze všech našich udržitelných témat nejméně rozvinutá, ale chceme se na ni v příštích letech soustředit.

NÁŠ CÍL

Budovat s českými zemědělci vztahy a principy spolupráce, která nám umožní posouvat se společně k udržitelnějšímu způsobu pěstování ovsa s důrazem na péči o krajinu.

Jaké jsou všechny aktivity udržitelnosti?