Emco a udržitelnost

5 Emco aktivit na podporu společenské odpovědnosti

Jak pečujeme o prostředí okolo nás a co děláme pro to, abychom zanechali naší zemi dětem v co nejlepší formě?

Stanovili jsme 5 oblastí, ve kterých na sobě chceme usilovně pracovat a přispět tak k udržitelnosti našeho fungování.

Víme, že nejsme dokonalí, ale považujeme za důležité začít konat a posouvat věci směrem k lepšímu co nejdříve.

Přinášet zdravější výrobky

zdravé výrobky

Přejít na plně recyklovatelné obaly

OBALY

Motivovat děti ke sportu

POHYB DĚTÍ

Správně pečovat o půdu, kde roste náš oves

PŮDA

Vyrábět udržitelně

Vyrábět udržitelně

Přinášet zdravější výrobky

Zdravé výrobky

Z naší Emco DNA vychází potřeba neustále přinášet chutné a zdravé výrobky. Z našeho portfolia jsme již odstranili palmový tuk „viz naše stránka Mysli na zdraví“, nebo nabídli rostlinné proteinové výrobky. Jako první jsme přišli také s křupavým mysli bez cukru a podařilo se nám ve všech našich hlavních kategoriích (mysli, kaše, sušenky, tyčinky) uvést alternativní řady bez přidaného cukru. Za tyto inovativní výrobky jsme získali několik ocenění Reformulace roku.

Věříme také rozvoji rostlinných alternativ, které jsou nejen výživově hodnotné, ale i přátelské k životnímu prostředí. Uvedli jsme novou rostlinnou značku Pan Hrášek, která nabízí chutné rostlinné alternativy k živočišným produktům (alternativy masa a sýrů).

NÁŠ CÍL

Rozšiřovat portfolio výrobků nabízejících rostlinnou alternativu k živočišným produktům, ať už pod vlastní značkou Pan Hrášek, tak i v portfoliu distribuovaných značek.

Jaké jsou všechny aktivity udržitelnosti?

PŘEJÍT NA PLNĚ RECYKLOVATELNÉ OBALY

OBALY

Naše výrobky balíme do různých typů obalů. 74% výrobků pod značkou Emco je již v plně recyklovatelných obalech, týká se všech výrobků mysli, sušenek, tyčinek, vloček a cereálií pro děti. Zároveň používáme výhradně kartony, které jsou již vyrobeny z 90% z recyklovaných materiálů.

NÁŠ CÍL

Co nejdříve přejít na plně recyklovatelné obaly i u zbývajících Emco výrobků.

Jaké jsou všechny aktivity udržitelnosti?

Motivovat děti ke sportu

POHYB DĚTÍ

Již více než 25 let se snažíme přispívat k tomu, aby měly děti co největší motivaci k pohybu. Založili jsme proto projekt Mysli na pohyb , díky kterému podporujeme pohyb dětí ve školkách a také různorodé sportovní akce a závody, za kterými stojí zapálení dobrovolníci.

NÁŠ CÍL

Pomoci ročně 100 školkám v rámci projektu „Sportujeme v regionech“. Podporovat dětské sportovní aktivity každoročně cca 100 000 ks zdarma darovanými výrobky.

Jaké jsou všechny aktivity udržitelnosti?

Správně pečovat o půdu, kde roste náš oves

PŮDA

V Emcu využíváme pro výrobu našich produktů vlastní ovesné vločky z českého ovsa od českých zemědělců a farmářů. Cítíme, že bychom měli usilovat i o to, aby zemědělci pěstovali náš oves v souladu se správnou péčí o krajinu s důrazem na témata, jako je zadržování vody v krajině, eroze půdy nebo velikost osevních ploch. Ve spolupráci s naším největším dodavatelem českého ovsa jsme nastavili nadstandardní principy péče o půdu, kde roste náš oves.

Také cukr a řepkový olej, spolu s ovsem naše nejdůležitější suroviny, nakupujeme výhradně z českých zdrojů.

NÁŠ CÍL

Pokračovat v budování blízkého vztahu s českými zemědělci a rozšiřovat principy, které nám umožní posouvat se společně k udržitelnějšímu způsobu pěstování ovsa s důrazem na péči o krajinu.

Jaké jsou všechny aktivity udržitelnosti?

Vyrábět udržitelně

Vyrábět udržitelně

Novou oblastí, ve které se snažíme posouvat naše konání směrem k udržitelnějšímu fungování, je výrobní proces. Prvním krokem je snaha o částečnou energetickou soběstačnost. V roce 2023 jsme spustili fotovoltaickou elektrárnu na střeše našeho výrobního závodu v Hrdlech. Takto vyrobená energie nám pokryje přibližně 20% roční spotřeby energie. Ve druhém výrobním závodě ve Vřescích jsme již tepelně soběstační, jelikož k zajištění 100% tepla nutného při výrobě využíváme odpadních materiálů vzniklých při výrobě. Kontinuálně se snažíme i o eliminaci energetických ztrát ve výrobní hale a tím ke snižování spotřeby energie. Samozřejmostí je pro nás také nevytvářet žádný potravinářský odpad z výroby.

NÁŠ CÍL

Rozšířit podíl energie z obnovitelných zdrojů v závodě v Hrdlech až na 40% roční spotřeby. Kontinuálně zlepšovat nejbližší okolí výrobního areálu v Hrdlech, ať již výsadbou nových přírodních prvků, či zlepšováním kvality odpadních vod.

Jaké jsou všechny aktivity udržitelnosti?