EMCO A UDRŽATEĽNOSŤ

4 EMCO AKTIVITY NA PODPORU SPOLOČENSKEJ ZODPOVEDNOSTI

Ako sa staráme o prostredie okolo nás a čo robíme pre to, aby sme zanechali našu krajinu deťom v čo najlepšej forme?

Stanovili sme 4 oblasti, v ktorých chceme na sebe usilovne pracovať a prispieť tak k udržateľnosti nášho fungovania.

Vieme, že nie sme dokonalí, ale považujeme za dôležité začať konať a posúvať veci smerom k lepšiemu čo najskôr.

Prinášať zdravšie výrobky

zdravé výrobky

PREJSŤ NA PLNE RECYKLOVATEĽNÉ OBALY

OBALY

MOTIVOVAŤ DETI KU ŠPORTU

POHYB DETÍ

SPRÁVNE SA STARAŤ O PÔDU, V KTOREJ RASTIE NÁŠ OVOS

pôda

PRINÁŠAŤ ZDRAVŠIE VÝROBKY

ZDRAVŠIE VÝROBKY

Z našej Emco DNA vychádza potreba neustále premýšľať nad tým, ako vyvinúť chutné a zdravé výrobky. Z nášho portfólia sme už odstránili palmový tuk „viď. naša stránka Mysli na zdravie“, prišli s prvým chrumkavým mysli a s kašou bez cukru alebo ponúkli proteínové výrobky s rastlinnými bielkovinami. V tomto úsilí chceme pokračovať ďalej, a to predovšetkým smerom k maximálnej redukcii cukru a k rozvoju rastlinných alternatív. Týka sa to tiež portfólia nami dovážaných značiek, v ktorom rozvíjame rastlinné alternatívy, napríklad cez značku Joya či Violife.

NÁŠ CIEĽ

Ponúknuť v každej z našich Emco kategórií alternatívny výrobkový rad bez pridaného cukru. Rozširovať portfólio dovážaných zahraničných značiek ponúkajúcich rastlinnú alternatívu k živočíšnym výrobkom.

Aké sú všetky aktivity udržateľnosti?

PREJSŤ NA PLNE RECYKLOVATEĽNÉ OBALY

OBALY

Naše výrobky balíme do rôznych typov obalov. Všetky naše mysli, sušienky a vločky sú už v plne recyklovateľných obaloch. V súčasnej dobe máme radosť, že sa nám podarilo prejsť na plne recyklovateľné obaly aj u orechových a ovsených tyčiniek. V ďalších produktových kategóriách sú aktuálne obaly zložené z viacerých vrstiev, preto nie je možné ich jednoducho recyklovať. Takým príkladom sú obaly proteínových a ovocných tyčiniek, u ktorých by sme chceli prejsť čo najskôr na plne recyklovateľné riešenie.

NÁŠ CIEĽ

Čo najskôr prejsť na plne recyklovateľný materiál u všetkých Emco tyčiniek. Následne previesť rovnakú zmenu aj u zostávajúcich Emco výrobkov (kaše, Biskiti) tak, aby boli kompletne všetky Emco obaly recyklovateľné.

Aké sú všetky aktivity udržateľnosti?

MOTIVOVAŤ DETI KU ŠPORTU

POHYB DETÍ

Už roky sa snažíme prispievať k tomu, aby mali české deti čo najväčšiu motiváciu k pohybu. Našimi výrobkami podporujeme malé športové akcie a súťaže, za ktorými stoja zapálení dobrovoľníci. Viac sa o tejto činnosti dočítate tu: emco.cz/pohyb-pro-deti. V tejto podpore chceme naďalej pokračovať a hľadať najlepšie spôsoby, ako deti zabaviť pohybom.

NÁŠ CIEĽ

Podporovať detské športové aktivity každoročne cca 100 000 ks zadarmo rozdaných výrobkov.

Aké sú všetky aktivity udržateľnosti?

SPRÁVNE SA STARAŤ O PÔDU, V KTOREJ RASTIE NÁŠ OVOS

PÔDA

V Emcu využívame na výrobu našich produktov vlastné ovsené vločky z českého ovsa od českých poľnohospodárov a farmárov. Cítime, že by sme mali usilovať o to, aby poľnohospodári pestovali náš ovos v súlade so správnou starostlivosťou o krajinu s dôrazom na témy ako zadržiavanie vody v krajine, erózia pôdy alebo veľkosť osevných plôch. Toto je oblasť, ktorá je zo všetkých udržateľných tém najmenej rozvinutá, ale chceme sa na ňu v ďalších rokoch sústrediť.

NÁŠ CIEĽ

Budovať s českými poľnohospodármi vzťahy a princípy spolupráce, ktoré nám umožnia spoločne sa posúvať k udržateľnejšiemu spôsobu pestovania ovsa s dôrazom na starostlivosť o krajinu.

Aké sú všetky aktivity udržateľnosti?