Emco a udržateľnosť

5 EMCO AKTIVÍT NA PODPORU SPOLOČENSKEJ ZODPOVEDNOSTI

Ako sa staráme o prostredie okolo nás a čo robíme pre to, aby sme zanechali našu krajinu deťom v čo najlepšej forme?

Stanovili sme 5 oblastí, v ktorých chceme na sebe usilovne pracovať a prispieť tak k udržateľnosti nášho fungovania.

Vieme, že nie sme dokonalí, ale považujeme za dôležité začať konať a posúvať veci smerom k lepšiemu čo najskôr.

Prinášať zdravšie výrobky

zdravé výrobky

Prejsť na plne recyklovateľné obaly

OBALY

Motivovať deti k športu

POHYB DĚTÍ

Správne sa starať o pôdu, kde rastie náš ovos

PŮDA

Vyrábať udržateľne

Vyrábět udržitelně

PRINÁŠAŤ ZDRAVŠIE VÝROBKY

ZDRAVŠIE VÝROBKY

Z našej Emco DNA vychádza potreba neustále prinášať chutné a zdravé výrobky. Z nášho portfólia sme už odstránili palmový tuk „viď naša stránka Mysli na zdravie“, alebo zaviedli proteínové výrobky s rastlinnými bielkovinami. Ako prví sme prišli aj s chrumkavým mysli bez cukru a podarilo sa nám vo všetkých našich hlavných kategóriách (mysli, kaše, sušienky, tyčinky) uviesť alternatívne výrobky bez pridaného cukru. Za tieto inovatívne výrobky sme získali niekoľko ocenení Reformulácie roku. Veríme aj rozvoju rastlinných alternatív, ktoré sú nielen výživovo hodnotné, ale aj priateľské k životnému prostrediu. Uviedli sme novú rastlinnú značku Pán Hrášek, ktorá ponúka chutné rastlinné alternatívy k živočíšnym produktom (alternatívy mäsa a syrov).

NÁŠ CIEĽ

Rozširovať portfólio výrobkov ponúkajúcich rastlinnú alternatívu k živočíšnym produktom, či pod vlastnou značkou Pán Hrášek alebo v portfóliu distribuovaných značiek.

Aké sú všetky aktivity udržateľnosti?

PREJSŤ NA PLNE RECYKLOVATEĽNÉ OBALY

OBALY

Naše výrobky balíme do rôznych typov obalov. 74% výrobkov pod značkou Emco je už v plne recyklovateľných obaloch – týka sa to všetkých výrobkov mysli, sušienok, tyčiniek, vločiek a cereálií pre deti. Zároveň používame výhradne kartóny, ktoré sú vyrobené z 90 % z recyklovaných materiálov.

NÁŠ CIEĽ

Čo najskôr prejsť na plne recyklovateľné obaly zvyšných Emco výrobkov.

Aké sú všetky aktivity udržateľnosti?

MOTIVOVAŤ DETI KU ŠPORTU

POHYB DETÍ

Už viac ako 25 rokov sa snažíme prispievať k tomu, aby mali české deti čo najväčšiu motiváciu k pohybu. Založili sme preto projekt Mysli na pohyb, vďaka ktorému podporujeme pohyb detí v škôlkach a tiež rôznorodé športové podujatia a preteky, za ktorými stoja zapálení dobrovoľníci.

NÁŠ CIEĽ

Pomôcť ročne 100 škôlkam v rámci projektu „Športujeme v regiónoch“. Podporovať každoročne detské športové aktivity cca 100 000 ks zadarmo rozdanými výrobkami.

Aké sú všetky aktivity udržateľnosti?

SPRÁVNE SA STARAŤ O PÔDU, V KTOREJ RASTIE NÁŠ OVOS

PÔDA

V Emcu využívame na výrobu našich produktov vlastné ovsené vločky z českého ovsa od českých poľnohospodárov a farmárov. Cítime, že by sme mali usilovať aj o to, aby poľnohospodári pestovali náš ovos v súlade so správnou starostlivosťou o krajinu, s dôrazom na témy ako je zadržiavanie vody v krajine, erózia pôdy alebo veľkosť osevných plôch. V spolupráci s naším najväčším dodávateľom ovsa sme nastavili nadštandardné princípy starostlivosti o pôdu, kde rastie náš ovos. Taktiež cukor a repkový olej, spolu s ovsom naše najdôležitejšie suroviny, nakupujeme výhradne zo českých zdrojov.

NÁŠ CIEĽ

Pokračovať v budovaní blízkeho vzťahu s poľnohospodármi a rozširovať princípy, ktoré nám umožnia posúvať sa spoločne k udržateľnejšiemu spôsobu pestovania ovsa s dôrazom na starostlivosť o krajinu.

Aké sú všetky aktivity udržateľnosti?

Vyrábať udržateľne

Vyrábať udržateľne

Novou oblasťou, v ktorej sa snažíme posúvať naše konanie smerom k udržateľnejšiemu fungovaniu, je výrobný proces. Prvým krokom je snaha o čiastočnú energetickú sebestačnosť. V roku 2023 sme spustili fotovoltickú elektráreň na streche nášho výrobného závodu v Hrdlech. Takto vyrobená energia nám pokryje približne 20% ročnej spotreby energie. V druhom výrobnom závode vo Vrescích sme už tepelne sebestační, pretože na zabezpečenie 100% tepla potrebného pri výrobe využívame odpadové materiály vzniknuté pri výrobe. Kontinuálne sa snažíme aj o elimináciu energetických strát vo výrobnej hale a tým k znižovaniu spotreby energie. Samozrejmosťou je pre nás tiež nevytvárať žiadny potravinársky odpad z výroby.

NÁŠ CIEĽ

Rozšíriť podiel energie z obnoviteľných zdrojov v závode v Hrdlech až na 40% ročnej spotreby. Kontinuálne zlepšovať najbližšie okolie výrobného areálu v Hrdlech, či už výsadbou nových prírodných prvkov, alebo zlepšovaním kvality odpadových vôd.

Aké sú všetky aktivity udržateľnosti?