Mysli na pohyb

V Emcu je nám téma dětského sportu již dlouhé roky velmi blízké. Dlouhodobě se snažíme přispívat k tomu, aby měly české děti co největší motivaci k pohybu. Našimi výrobky podporujeme drobné sportovní akce a závody, za kterými stojí zapálení dobrovolníci. V této podpoře chceme dále pokračovat a hledat nejlepší způsoby, jak děti zabavit pohybem.

V červnu 2021 jsme odstartovali spolupráci s všestranným sportovním programem Gymnathlon sérií akcí Zpátky k pohybu. Ve čtyřech největších českých městech jsme připravili sportovní den pro děti zdarma. Na šesti akcích si přes 500 dětí vyzkoušelo hravé prožitkové cvičení z metodiky Gymnathlonu a jednoduché testování SportAnalytik, které odhalilo pohybový talent a silné schopnosti dětí. Během podzimních víkendů jsme společně připravili tréninky pro děti zdarma. V říjnu a listopadu 2021 proběhly v pražských parcích hravé a prožitkové venkovní tréninky pod dohledem zkušených trenérů, které si vyzkoušely stovky dětí.

V tomto roce jsme se opět spojili se sportovním programem Gymnathlon a nově také se Sdružením sportovních svazů České republiky z.s. a spustili společný projekt „Sportujeme v regionech“. Cílem je budovat pozitivní vztah ke sportu u dětí předškolního věku. Díky tomuto projektu získají mateřské školky v regionech podporu zkušených trenérů, metodiku ve vedení cvičení, sportovní vybavení a přístup k pravidelnému vzdělávání.