Ochrana osobních údajů

Datum účinnosti: 2023-02-20

Datum aktualizace: 2023-02-20

Tyto zásady ochrany osobních údajů vysvětlují zásady společnosti Emco spol. s r. o. týkající se shromažďování a používání informací, které shromažďujeme při přístupu na stránky https://www.emco.cz (dále jen „služba“). Tyto Zásady ochrany osobních údajů popisují vaše práva na ochranu osobních údajů a způsob ochrany osobních údajů podle zákonů o ochraně osobních údajů.

Používáním naší Služby vyjadřujete souhlas se shromažďováním a používáním vašich informací v souladu s těmito Zásadami ochrany osobních údajů. Pokud nesouhlasíte se shromažďováním a používáním vašich informací, jak je uvedeno v těchto Zásadách ochrany osobních údajů, nepřistupujte k naší Službě ani ji nepoužívejte. Tyto Zásady ochrany osobních údajů byly vytvořeny pomocí generátoru zásad ochrany osobních údajů CookieScript.

Společnost Emco spol. s r. o. je oprávněna tyto Zásady ochrany osobních údajů kdykoli změnit. K tomu může dojít i bez předchozího upozornění.

Společnost Emco spol. s r. o. zveřejní upravené Zásady ochrany osobních údajů na webových stránkách https://www.emco.cz.

Shromažďování a používání vašich osobních údajů

Informace, které shromažďujeme

Při používání naší služby budete vyzváni, abyste nám poskytli osobní údaje, které slouží ke kontaktování nebo identifikaci vaší osoby. https://www.emco.cz shromažďuje následující informace:

Údaje o používání zahrnují následující údaje:

Jak shromažďujeme informace

https://www.emco.cz od vás shromažďuje a přijímá informace následujícím způsobem:

Vaše údaje budou uloženy až po dobu 365 dnů poté, co již nebudou potřebné k poskytování služeb. Vaše informace mohou být uchovávány po delší dobu za účelem podávání zpráv nebo vedení záznamů v souladu s platnými zákony. Informace, které vás osobně neidentifikují, mohou být uchovávány po neomezenou dobu.

Jak vaše informace používáme

https://www.emco.cz může vaše informace používat k následujícím účelům:

Sdílení s třetí stranou

Vaše informace mohou být zpřístupněny z dalších důvodů, např.:

Soubory cookie

Soubory cookie jsou malé textové soubory, které do vašeho počítače ukládají navštívené webové stránky. Webové stránky používají soubory cookie, aby uživatelům pomohly s efektivní navigací a prováděním určitých funkcí. Soubory cookie, které jsou nezbytné pro správné fungování webových stránek, mohou být nastaveny bez vašeho souhlasu. Všechny ostatní soubory cookie musí být před jejich nastavením v prohlížeči schváleny.

Svůj souhlas s používáním souborů cookie můžete změnit níže.

Nezbytně nutné soubory

Název Poskytovatel / Doména Vyprší Popis
CookieScriptConsent

emco.cz

1 rok Tento soubor cookie používá služba Cookie-Script.com k zapamatování předvoleb souhlasu se soubory cookie návštěvníků. Je nutné, aby banner cookie Cookie-Script.com fungoval správně.
wp_woocommerce_session_[abcdef0123456789]{32} emco.cz 2 dny
__cf_bm

.vimeo.com

30 minut Tento soubor cookie se používá k rozlišení mezi lidmi a roboty. To je pro web přínosné, aby bylo možné podávat platné zprávy o používání jejich webových stránek.
_dc_gtm_UA-5472224-38 .emco.cz 1 minuta Tento soubor cookie je přidružen k webům používajícím Správce značek Google k načtení dalších skriptů a kódu na stránku. Pokud je použit, lze jej považovat za nezbytně nutný, protože bez něj jiné skripty nemusí fungovat správně. Konec názvu je jedinečné číslo, které je také identifikátorem přidruženého účtu Google Analytics.

Výkonové soubory

Název Poskytovatel / Doména Vyprší Popis
_ga

.emco.cz

2 roky Tento název souboru cookie je spojen s Google Universal Analytics – což je významná aktualizace běžněji používané analytické služby Google. Tento soubor cookie se používá k rozlišení jedinečných uživatelů přiřazením náhodně vygenerovaného čísla jako identifikátoru klienta. Je součástí každého požadavku na stránku na webu a slouží k výpočtu údajů o návštěvnících, relacích a kampaních pro analytické přehledy webů.
_gat_UA-5472224-38 .emco.cz 1 minuta Toto je soubor cookie typu vzoru nastavený službou Google Analytics, kde prvek vzoru v názvu obsahuje jedinečné identifikační číslo účtu nebo webu, ke kterému se vztahuje. Jedná se o variantu cookie _gat, která se používá k omezení množství dat zaznamenaných společností Google na webech s velkým objemem provozu.
_gid

.emco.cz

1 den Tento soubor cookie nastavuje Google Analytics. Ukládá a aktualizuje jedinečnou hodnotu pro každou navštívenou stránku a slouží k počítání a sledování zobrazení stránek.
_ga_9LL9XDV8NH .emco.cz 2 roky Tento soubor cookie používá Google Analytics k zachování stavu relace.

Soubory cílení

Název Poskytovatel / Doména Vyprší Popis
IDE

.doubleclick.net

1 rok Tento soubor cookie nastavuje společnost Doubleclick a provádí informace o tom, jak koncový uživatel používá webové stránky a jakoukoli reklamu, kterou koncový uživatel mohl vidět před návštěvou uvedeného webu.
_gcl_au

.emco.cz

3 měsíce Tento soubor cookie nastavuje společnost Doubleclick a provádí informace o tom, jak koncový uživatel používá webové stránky a jakoukoli reklamu, kterou koncový uživatel mohl vidět před návštěvou uvedeného webu.
test_cookie

.doubleclick.net

15 minut Tento soubor cookie nastavuje společnost DoubleClick (kterou vlastní společnost Google), aby zjistila, zda prohlížeč návštěvníka webu podporuje soubory cookie.

Zabezpečení

Bezpečnost vašich informací je pro nás důležitá. https://www.emco.cz využívá řadu bezpečnostních opatření, aby se zabránilo zneužití, ztrátě nebo změně informací, které jste nám poskytli. Protože však nemůžeme zaručit bezpečnost informací, které nám poskytnete, musíte k našim službám přistupovat na vlastní nebezpečí.

Společnost Emco spol. s r. o. neodpovídá za fungování webových stránek provozovaných třetími stranami ani za vaši interakci s nimi. Když opustíte tyto webové stránky, doporučujeme vám, abyste si prostudovali zásady ochrany osobních údajů jiných webových stránek, s nimiž jste v kontaktu, a zjistili jejich přiměřenost.

Kontaktujte nás

V případě jakýchkoli dotazů nás prosím kontaktujte následujícími způsoby:

Jméno: Emco spol. s r. o.

Adresa: Emco, s. r. o: Türkova 2319/5b 149 00 Praha 4

E-mail: gdpr@emco.cz

Webové stránky: https://www.emco.cz